tango-icon-theme system dep

Dependency Availability

Arch Linux
All Versions
tango-icon-theme
 
CentOS
All Versions
Not available
 
Cygwin
All Versions
Not available
 
Debian
Sarge
tango-icon-theme
Etch
tango-icon-theme
Lenny
tango-icon-theme
Squeeze
tango-icon-theme
Wheezy
tango-icon-theme
Jessie
tango-icon-theme
Stretch
tango-icon-theme
Buster
tango-icon-theme
Bullseye
tango-icon-theme
Sid (Unstable)
tango-icon-theme
 
Fedora
17 (Beefy Miracle)
tango-icon-theme
18 (Spherical Cow)
tango-icon-theme
19 (Schrödinger's Cat)
tango-icon-theme
20 (Heisenberg)
tango-icon-theme
Fedora 21
tango-icon-theme
Fedora 22
tango-icon-theme
 
FreeBSD
All Versions
icons-tango
 
Gentoo Linux
All Versions
x11-themes/tango-icon-theme
 
Mandrake/Mandriva Linux
All Versions
tango-icon-theme
 
openSUSE
All Versions
tango-icon-theme
 
Mac OS X
Leopard
tango-icon-theme
Snow Leopard
tango-icon-theme
Lion
tango-icon-theme
Mountain lion
tango-icon-theme
Mavericks
tango-icon-theme
Yosemite
tango-icon-theme
 
Red Hat Enterprise Linux
All Versions
tango-icon-theme
 
Ubuntu
Karmic
tango-icon-theme
Lucid
tango-icon-theme
Maverick
tango-icon-theme
Natty
tango-icon-theme
Oneiric
tango-icon-theme
Precise
tango-icon-theme
Quantal
tango-icon-theme
Raring
tango-icon-theme
Saucy
tango-icon-theme
Trusty
tango-icon-theme
Trusty (Python3)
tango-icon-theme
Utopic
tango-icon-theme
Utopic (Python3)
tango-icon-theme
Vivid
tango-icon-theme
Vivid (Python3)
tango-icon-theme
Wily
tango-icon-theme
Wily (Python3)
tango-icon-theme
Xenial
tango-icon-theme
Xenial (Python3)
tango-icon-theme
Yakkety
tango-icon-theme
Zesty
tango-icon-theme
Artful
tango-icon-theme
Bionic
tango-icon-theme
Cosmic
tango-icon-theme
Disco
tango-icon-theme
Eoan
tango-icon-theme
Focal
tango-icon-theme
Groovy
tango-icon-theme
Hirsute
tango-icon-theme
Impish
tango-icon-theme
 

Raw Rosdep Data

  {"osx"=>{"homebrew"=>{"packages"=>["tango-icon-theme"]}}, "alpine"=>["tango-icon-theme"], "arch"=>["tango-icon-theme"], "debian"=>["tango-icon-theme"], "fedora"=>["tango-icon-theme"], "freebsd"=>["icons-tango"], "gentoo"=>["x11-themes/tango-icon-theme"], "macports"=>["tango-icon-theme"], "mandrake"=>["tango-icon-theme"], "nixos"=>["tango-icon-theme"], "openembedded"=>["adwaita-icon-theme@openembedded-core"], "opensuse"=>["tango-icon-theme"], "rhel"=>["tango-icon-theme"], "slackware"=>["tango-icon-theme"], "ubuntu"=>["tango-icon-theme"]}